Xuất tinh không tự chủ, bí tiểu sau khi ăn sâu nướng

Người đàn ông 38 tuổi được đưa viện trong tình trạng nôn, xuất tinh không tự chủ, bí tiểu sau ăn sâu nướng.