Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử”; “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

 

9:29

Các khối diễu binh, diễu hành qua các tuyến phố với sự chào đón nồng nhiệt của người dân tại Điện Biên Phủ.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 1.

cap-nhat-le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-1715052001.mp4

Các lực lượng đi qua nhiều tuyến phố lớn ở TP Điện Biên.

9:23

Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc.

9:23

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến, hy sinh cho cách mạng Việt Nam của các thế hệ đi trước là hành trang, niềm tự hào, là động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay, tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

9:22

Ôn lại quá khứ hào hùng để chúng ta đi tới tương lai tươi đẹp.

Nhìn lại chặng đường chiến đấu, chiến thắng oanh liệt của cách mạng Việt Nam nói chung, Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng, chúng ta vô cùng xúc động, tự hào tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; thành kính biết ơn hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống; hàng triệu người đã hy sinh một phần máu thịt, dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam có ngày hôm nay, khẳng định chân lý "không có gì quý hơn độc lập, tự do" tiếp tục soi sáng con đường chúng ta đi.

9:21

Khối Nghệ thuật

Trong suốt chặng đường đấu tranh của dân tộc, các thế hệ văn nghệ sĩ đã sát cánh dưới lá cờ vinh quang của Đảng, cống hiến quên mình, góp phần làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đội ngũ văn nghệ sỹ có mặt trên các chiến trường ác liệt nhất, đến từng chặng hành quân, từng trận địa pháo, chiến hào và trạm xá để biểu diễn, cổ vũ, động viên bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Ngày nay, đội ngũ văn, nghệ sĩ cách mạng tiếp tục cống hiến, hông ngừng sáng tạo, góp phần làm cho văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước, như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu: "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

9:21

Khối các dân tộc Tây Bắc

Tây Bắc là khu vực rộng lớn, có vị trí chiến lược, nơi cư trú của 34 dân tộc anh em. Nhân dân các dân tộc Tây Bắc luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết trong đấu tranh chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tây Bắc là hậu phương, là căn cứ hậu cần trực tiếp, quân và dân các dân tộc Tây Bắc đã đóng góp sức người, sức của, cùng với quân và dân cả nước giành chiến thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ngày nay, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Tây Bắc quyết tâm xây dựng quê hương: vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh.

9:21

Khối Phụ nữ

Phụ nữ Việt Nam đã có những cống hiến to lớn, góp phần xây dựng và bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc, tạo dựng nên truyền thống Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang.

Chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, đã có hàng vạn phụ nữ hăng hái tham gia dân quân, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, góp phần để có một Điện Biên "Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng".

Ngày nay, phụ nữ Việt Nam không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, tiếp tục đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

9:20

Khối Thanh niên

Thanh niên Việt Nam nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, dấn thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, từ khi có Đảng, Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, Thanh niên Việt Nam có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng; hàng triệu thanh niên ưu tú xung phong ra chiến trường, chiến đấu, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Ngày nay, Thanh niên Việt Nam ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

9:20

Khối Trí thức

Trí thức Việt Nam - lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước; trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp - hiện đại hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, giàu tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gắn bó, đồng hành với công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, góp phần vào Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thu giang sơn về một mối.

9:19

Khối Nông dân

Nông dân có vai trò quan trọng trong quá trình khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi; có chí khí anh hùng, không sợ gian khổ, hy sinh, dấn thân trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, trong đó có Chiến thắng Điện Biên Phủ, đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Muốn kháng chiến, kiến quốc thành công… ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân.

Ngày nay, nông dân là lực lượng nòng cốt xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có vị trí chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

9:19

Khối Công nhân

Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nền tảng của khối liên minh: công nhân - nông dân - trí thức, trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nòng cốt, tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam luôn kiên định về mục tiêu, lý tưởng, không ngừng lớn mạnh, hiện đại, thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và xu thế hội nhập quốc tế, đang ngày đêm hăng say lao động, sản xuất góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

9:18

Khối Dân công hoả tuyến

Đáp lời kêu gọi của Bác Hồ: "Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc", hàng chục vạn nam, nữ đã xung phong vào Dân công hỏa tuyến phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ với quyết tâm: "Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh..." mở đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, thương bệnh binh, lập nhiều chiến công.

Trong âm vang chiến thắng Điện Biên Phủ hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những chiến công, sự hy sinh to lớn của lực lượng Dân công hỏa tuyến năm xưa, để cho đất nước nở hoa độc lập.

9:18

Khối Thanh niên xung phong

Được Đảng, Bác Hồ trực tiếp chỉ đạo thành lập; trong Chiến dịch Điện Biên Phủ có gần 20 nghìn thanh niên xung phong tham gia mở đường, vận tải vũ khí, khí tài, lương thực, thương bệnh binh, rà phá bom mìn trên các trọng điểm ác liệt; hơn 8 nghìn thanh niên xung phong chuyển sang các đơn vị Quân đội, chiến đấu trên các mặt trận, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

9:18

Khối Cựu chiến binh

Đồng hành cùng dân tộc trên cuộc trường chinh đấu tranh cách mạng, Cựu chiến binh Việt Nam đã có những năm tháng chiến đấu oanh liệt, lập nên những chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục đem sức lực, trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chăm lo gia đình ấm no, hạnh phúc, giúp đỡ đồng đội, là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng với 8 chữ vàng: "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới".

9:17

Khối Hồng kỳ

Đây là biểu tượng sức mạnh của đất nước Việt Nam, phát huy hào khí anh hùng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đúng như Di nguyện của Bác Hồ kính yêu: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

9:17

Khối Cảnh sát cơ động Kỵ binh

Mặc dù mới được thành lập, song Cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, mau chóng trưởng thành, tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, sự kiện quan trọng của đất nước, sự kiện mang tầm quốc tế, đã mang đến cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng Công an nhân dân trong Nhân dân và bạn bè quốc tế.

9:17

Khối nam chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để đấu tranh ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm, Cảnh sát đặc nhiệm luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày nay, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm được xây dựng tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

9:16

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn vượt mọi khó khăn, gian khổ, huấn luyện giỏi, nghiệp vụ tốt, kỷ luật nghiêm, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh, trật tự của Tổ quốc.

Đã tham gia nhiều chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những "bông hồng thép" kiên cường, mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng Công an nhân dân.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 2.

9:16

Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động

Ra đời trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt. Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động rất cao, luôn có mặt ở các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; phối hợp với các lực lượng, kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện quan trọng; xứng đáng là "quả đấm thép" của lực lượng Công an nhân dân.

9:16

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn

Trải qua gần 63 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chiến đấu đầy cam go với "giặc lửa", bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân, vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân Chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công.

9:14

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông

Từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các Đội Công an: chỉ đường, kiểm tra xe tải, tuần tra kiểm soát trên sông - tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn trong vận chuyển hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược, đồng bào đi sơ tán, các cuộc hành quân, góp phần vào Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày nay, Cảnh sát giao thông luôn có mặt trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 3.

9:14

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân

Là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, viết nên truyền thống: "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

9:13

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng An ninh nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, gắn bó mật thiết với Nhân dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ.

Ngày nay, Lực lượng An ninh nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, hy sinh thầm lặng, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh.

9:13

Xe Chỉ huy, xe Tổ Cờ truyền thống Công an

Dẫn đầu là xe chỉ huy của Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tiếp theo là Tổ Cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân.

Được Đảng và Bác Hồ chăm lo giáo dục, rèn luyện, được Nhân dân tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân mưu trí, sáng tạo, đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Đảng và các cơ quan đầu não của ta, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là "Thanh bảo kiếm" sắc bén bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

9:12

Khối nữ Du kích miền Nam

Những "Cô Ba dũng sĩ" với chiếc khăn rằn và nón tai bèo, bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, cùng với quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu.

Nữ du kích miền Nam với truyền thống ái quốc sắt đá, sục sôi ý chí "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" có vai trò quan trọng trong 3 mũi giáp công: Quân sự, chính trị và binh địch vận, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước, thỏa mong ước của Bác Hồ kính yêu "Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn".

9:11

Khối nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc

Nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, nữ Dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm sóc bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông… cùng với phụ nữ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần làm nên kỳ tích: "Rực trời đất Điện Biên toàn thắng", kết thúc Cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ.

9:10

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm

Đặc nhiệm Quân đội nhân dân Việt Nam đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt; huấn luyện, rèn luyện đặc biệt, để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt.

Phát huy những chiến công vẻ vang của Tình báo Quốc phòng Việt Nam, chiến sĩ đặc nhiệm luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

9:09

Khối chiến sĩ Đặc công

Với truyền thống "Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, Mưu trí táo bạo, Đánh hiểm, thắng lớn", Bộ đội Đặc công đã làm cho quân thù kinh hồn, bạt vía, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi trong các cuộc đấu tranh, thống nhất đất nước.

Ngày nay, Bộ đội Đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống Đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

9:08

Khối chiến sĩ Lục quân

Khối chiến sĩ Lục quân - lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ra đời trong phong trào cách mạng sục sôi, lực lượng Lục quân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, mưu trí, sáng tạo, chịu đựng gian khổ, hy sinh, nòng cốt trong các trận đánh then chốt, quyết định, góp phần to lớn trong các chiến dịch quan trọng, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 4.

9:05

Khối Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

Hành trình 10 năm xây dựng, trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bè bạn năm châu, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 5.

9:05

Khối Lực lượng Tác chiến không gian mạng

Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, Lực lượng tác chiến không gian mạng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

8:57

Khối nữ sĩ quan Quân y

Cùng với đội ngũ thầy thuốc Quân y, các nữ sĩ quan Quân y luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cấp cứu, điều trị thương, bệnh binh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và Nhân dân, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Ngày nay, đội ngũ Bác sỹ Quân y luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu, rèn luyện theo phương châm: sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: "Lương y như từ mẫu".

8:57

Khối sĩ quan Cảnh sát biển

Cảnh sát biển Việt Nam - lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, lập nên truyền thống "Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật" được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 6.

8:56

Khối sĩ quan Biên Phòng

Trong suốt 65 năm qua, Bộ đội Biên phòng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng là đơn vị 2 lần được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân.

8:55

Khối sĩ quan Phòng không - Không quân

Phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể", trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội Phòng không đã bắn rơi 62 máy bay Pháp; tháng 12 năm 1972, bộ đội Phòng không - Không quân cùng quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B52, góp phần làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - tiêu biểu cho khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam, xứng đáng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

8:54

Khối sĩ quan Hải quân

Trải qua gần 70 năm xây dựng, trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam được tôi luyện, phát triển, ngày càng lớn mạnh, chiến đấu, chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa, xây đắp nên truyền thống: "Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng", được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

8:53

Khối sĩ quan Lục quân

Khối sĩ quan Lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng, lực lượng Lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, chiến đấu anh dũng lập nên những chiến công hiển hách, từ Phai Khắt, Nà Ngần đến Điện Biên Phủ, từ Núi Thành - Plâyme đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 7.

Ảnh: TPO

8:52

Khối chiến sĩ Điện Biên

"Chiến sĩ anh hùng

Đầu nung lửa sắt

Năm mươi sáu ngày đêm

khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt

Máu trộn bùn non

Gan không núng

Chí không mòn".

Với các Đại đoàn: 308 - Quân Tiên phong, Đại đoàn 312 - Chiến thắng, Đại đoàn 316 - Bông Lau, Đại đoàn 304 - Vinh Quang, Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ; nòng cốt để xây dựng các Quân đoàn chủ lực, lực lượng Pháo binh, Công binh, Phòng không của Quân đội ta.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 8.

Ảnh: TPO

8:51

Khối nữ Quân nhạc

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ Quân nhạc như tiếng kèn xung trận tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc bộ đội ta xung phong chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó, đang cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 9.

8:50

Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân

Khối Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những tấm Huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", xứng đáng là Quân đội Anh hùng của dân tộc Anh hùng.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 10.

Ảnh chụp màn hình

8:49

Xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 11.

Ảnh chụp màn hình

8:47

Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người Cha kính yêu của lực Lượng vũ trang nhân dân. Người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên những tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 12.

Ảnh chụp màn hình

8:46

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc

Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng; bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau.

8:45

Các khối nghi trượng và đội hình diễu binh, diễu hành tiến vào Lễ đài. Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc huy được đặt trên biểu tượng Rồng thiêng, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài, gái giỏi hộ tống, tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em - sức mạnh vô địch được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát huy tinh thần đó, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức, đồng lòng, vững bước, tiến lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 13.

Ảnh chụp màn hình

8:45

Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) bắt đầu. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam lên chỉ huy diễu binh, diễu hành.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 14.

Mở đầu Cuộc diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ - Chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”, để đất nước nở hoa độc lập, phồn vinh, hạnh phúc.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 15.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 16.

Các biên đội trực thăng vũ trang thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua SVĐ. 

 

8:45

Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

8:40

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu, bạn Vũ Quỳnh Anh bày tỏ may mắn được sinh ra trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, có ông bà là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

"Thời gian trôi đi, chiến trường ác liệt năm xưa giờ đã thay da đổi thịt từng ngày, nhiều chiến sĩ Điện Biên như ông bà cháu đã ở lại mảnh đất này, xây dựng hạnh phúc và xây đắp quê hương" – Quỳnh Anh nói.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 17.

Vũ Quỳnh Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh chụp màn hình

 

8:34

Ông Phạm Đức Cư (94 tuổi), đại diện thế hệ chiến sĩ Điện Biên và các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ phát biểu. Ông Cư bày tỏ xúc động tưởng nhớ tới những đồng chí, đồng đội và nhân dân đã hy sinh để làm nên chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

“Chiến tranh đã lùi xa, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa, được chứng kiến sự đổi thay phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng. Chúng tôi phấn khởi và tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình để làm nên Điện Biên anh hùng và tươi đẹp như ngày hôm nay", ông Cư phát biểu.

8:05

Sau Lễ chào cờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đọc Diễn văn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Thủ tướng nhấn mạnh, Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với Cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công”.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 18.

Ảnh: VGP

Thời gian đã lùi xa nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam, đồng thời để lại bài học quý giá về chiến tranh nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp bài học về sự phát huy, ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn đảng, toàn dân ta, bài học tự cường, xác định đúng đường lối cách mạng về nghệ thuật quân sự, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bài học về sự kết hợp sức mạnh về sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.

7:55

Tới dự buổi Lễ có: Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban bí thư Trương Thị Mai, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, khách quốc tế và nhân dân tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 19.

Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: VOV

Sự kiện còn có sự tham dự của 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath; Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Bộ trưởng Bộ Quân đội Sébastien Lecornu và Quốc vụ khanh phụ trách về Cựu chiến binh và Ký ức chiến tranh của Pháp Patricia Miralles...

7:50

Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vang lên hùng tráng trên sân vận động tỉnh Điện Biên cùng 21 loạt đại bác rền vang.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 20.

Ảnh: TPO

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 21.

Ảnh: TPO

7:45

 

Trời Điện Biên Phủ đổ mưa lớn khi bắt đầu Lễ diễu binh, diễu hành, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 22.

Ảnh: TPO

7:14

Tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên phủ, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 23.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Đền thờ Liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 24.

Ảnh: TPO

7:00

Công tác chuẩn bị bay trình diễn tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Khối Không quân đã hoàn tất. Đội hình bay gồm 11 máy bay trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Theo kế hoạch, 7 giờ 40 phút, các đội bay nổ máy; 8 giờ đội hình 11 chiếc máy bay cất cánh về Sân vận động tỉnh – nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

6:55

Trong SVĐ tỉnh Điện Biên, người dân, du khách cùng các khối tham gia diễu binh, diễu hành, các lực lượng phục vụ lễ kỷ niệm sẵn sàng trong sự hồi hộp, phấn khởi và tự hào.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 25.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 26.

Người dân được theo dõi trực tiếp từ 2 khán đài C và D của SVĐ Điện Biên. 

6:43

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 27.

Các khối diễu binh, diễu hành đã sắp xếp đội hình, vị trí bên ngoài sân vận động. Ảnh: VOV

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 28.

Khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024). Sự kiện có sự tham dự của 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài. Ảnh: VOV

6:15

Các khối tham gia lễ kỷ niệm tại sân vận động xếp hàng lần lượt vào sân từ 4h15 sáng. Và Thị Mai Thu (dân tộc Mông, lớp 10A3, Trường PTDT nội trú tỉnh Điện Biên) chia sẻ niềm vui mừng được đại diện cho học sinh tham gia khối vẫy cờ hoa.

Dàn đại pháo được tập kết tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) sẵn sàng trước giờ đại lễ. CLIP: Phong Thanh

"Tập luyện không vất vả lắm đâu, 70 năm mới có một lần nên em rất hào hứng. Bình thường sơ duyệt, tổng duyệt thì chúng em phải đến từ 3h sáng để xếp hàng. Hôm nay là lễ chính thức, hồi hộp lắm nhưng sẽ cố gắng tập trung vẫy cờ vẫy hoa, tươi nét mặt để thể hiện được tinh thần yêu nước" - Thu nói với Tuổi Trẻ.

6:00

Ngay từ 3h30 sáng ngày 7/5, hàng nghìn người dân, du khách đã đổ về các tuyến đường trung tâm TP Điện Biên và Sân vận động tỉnh Điện Biên để đón chờ sự kiện trọng đại: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lễ kỷ niệm với quy mô cấp Nhà nước lớn nhất trừ trước đến nay tại Điện Biên Phủ, vì vậy người dân, du khách đều muốn có mặt từ sớm để hòa vào không khí thiêng liêng của dân tộc, của đất nước.

Các lực lượng công an giao thông, an ninh, cảnh sát cơ động, kiểm soát quân sự cũng có mặt từ sớm để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Ngồi trật tự trên vỉa hè chờ đón đoàn biễu bình, diễu hành đi qua, nhóm cựu nữ thanh niên xung phong từ Hà Nội đến Điện Biên hôm 5/5. Sau khi tham quan nhiều địa danh lịch sử tại đây, họ đã hầu như thức trắng đêm, háo hức chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 29.

Niềm vui, sự xúc động của người dân và du khách vào sáng nay dường như tái hiện lại không khí đón tin chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước. Ảnh: Phong Thanh

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 30.

Hàng tháng tập luyện miệt mài của các lực lượng

Theo kế hoạch, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) chính thức diễn ra lúc 7h45 ngày 7/5 tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên, nhưng để có những màn diễu binh, diễu hành đẹp, trang trọng, nhuần nhuyễn, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội đã miệt mài tập luyện hàng tháng trời tại TP Hà Nội, TP Điện Biên Phủ và nhiều lần hợp luyện rồi sơ duyệt, tổng duyệt không quản ngại vất vả.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 31.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 32.
Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 33.
Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 34.
Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 35.

Trong Thông cáo báo chí các hoạt động trọng tâm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Lễ kỷ niệm dự kiến sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố và đại biểu tỉnh Điện Biên khoảng 900 đại biểu.

Tính đến ngày 16/4/2024, có 270 đại biểu quốc tế, phóng viên báo chí nước ngoài xác nhận tham dự, gồm" Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamose Chanyalath; Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun; Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sébastien Lecornu và Quốc vụ khanh phụ trách về Cựu chiến binh và Ký ức chiến tranh của Pháp,..

Những hình ảnh đội trực thăng cùng 12.000 người oai hùng tập tuyện tại Điện Biên những ngày qua. CLIP: Phong Thanh

Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu"

Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu ngày 13/3/1954 kết thúc ngày 7/5/1954 diễn ra trong 56 ngày đêm chiến đấu gian khổ và anh dũng, là thắng lợi quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và nhân dân ta.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 36.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc hoạch định đường lối mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, 1954. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” khẳng định bản lĩnh, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam và sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 37.

Bộ đội chiến sĩ hò reo trên xác máy bay địch bị pháo binh ta bắn rơi, tháng 5/1954. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn chí mạng vào âm mưu xâm lược của thực dân Pháp, tạo lợi thế trên mặt trận đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ, kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp của Nhân dân Việt Nam.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 38.

Tướng Đờ Cát tơ ri (de Castries) cùng các sĩ quan Pháp ra hàng, 1954. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử"; "Đó là thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới". Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

Cập nhật: Lễ diễu binh hào hùng chưa từng có trong lịch sử với 12.000 người, 12 máy bay ở Điện Biên Phủ- Ảnh 39.

Trên nóc hầm Đờ Cát tơ ri (de Castries), tháng 5/1954. Ảnh: Trung tâm lưu trữ Quốc gia

Theo chương trình chính thức, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra lúc 7h45 ngày 7/5 tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên.

Chương trình sẽ bắt đầu bằng nghi lễ Chào cờ. Sau đó là các phần: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm; Phát biểu của đại diện Chiến sĩ Điện Biên Phủ; Phát biểu của đại diện thế hệ trẻ; Nghi lễ trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho tỉnh Điện Biên và sau cùng là Chương trình diễu binh, diễu hành.

Tham gia Lễ diễu binh, diễu hành có 4 lực lượng: Lực lượng pháo lễ, Lực lượng Không quân bay chào mừng, lượng lượng diễu binh, diễu hành, Lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người. Điểm nhấn của buổi lễ sự tham gia của Lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 Máy bay trực thăng bay qua khán đài của Lực lượng Không quân.

Nhóm PV (Tổng hợp)

Link nội dung: https://www.tuoitrexahoi.vn/le-dieu-binh-hao-hung-chua-tung-co-trong-lich-su-voi-12000-nguoi-12-may-bay-o-dien-bien-phu-a211409.html