Tin Tức

Mức tăng của 3 loại tiền lương sẽ tăng từ 1/7/2024

Sẽ có 3 loại tiền lương tăng từ 1/7/2024, vậy cụ thể mức tăng lương công chức, lương hưu, lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?