Vi vu nước ngoài

Cửa hàng tiện lợi ... bất tiện nhất thế giới ở Trung Quốc

Khu thắng cảnh Shiniuzhai ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc là nơi có cửa hàng tiện lợi bất tiện nhất thế giới.