GEN Z

Hội Gen Z chi tiền tậu “xế hộp”: Cật lực cày cuốc, một năm tiết kiệm được 600 triệu

Một trong những thành tựu đầu đời của 2 bạn trẻ này chính là mua được ô tô.