Thế giới vi tính

Windows 12 sẽ bắt người dùng phải trả phí thuê bao hàng tháng nếu muốn dùng?

Điều này trái ngược hoàn toàn với các hệ điều hành trước đây của Microsoft, vốn cho phép người dùng mua mã kích hoạt (hay giấy phép) một lần duy nhất để sử dụng trọn đời