Đời sống

Clip hàng trăm người dân đi theo khi ông Thích Minh Tuệ khất thực ở nhà dân sáng nay

Đám đông tụ tập đi theo, chen lấn muốn biếu đồ ăn cho ông Thích Minh Tuệ.