Số lượng công ty khởi nghiệp ở Israel đang trên đà suy giảm