Pháp luật

Thách thức của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, giải pháp pháp lý tối ưu và an toàn

Trong làn gió hội nhập và phát triển nền kinh tế của Việt Nam với thế giới, hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập và hoạt động mỗi năm. Những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho hàng triệu người lao động.