Kinh doanh

4 ngân hàng quốc doanh sẽ bán vàng trực tiếp đến người dân

Ngày 3/6, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp đến người dân.