Giải trí

Concert của Taylor Swift gây ra động đất

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Anh (BGS), ba đêm concert cháy vé của Taylor Swift ở Edinburgh, Scotland, đã gây ra địa chấn cách địa điểm biểu diễn khoảng 6,5 km.